Socio

DADES PERSONALS

Jonathan Yuste
Número de registro: 005565
Ciutat: Ha d'estar autenticat per veure aquesta informació
E-mail:
Mòbil

NIVELL DE JOC

Pádel - C+
Puntuació: 4,00
Posició: 251