Socio

DADES PERSONALS

Óscar Buiza
Número de registro: 002699
Ciutat: Ha d'estar autenticat per veure aquesta informació
E-mail: Ha d'estar autenticat per veure aquesta informació
Mòbil Ha d'estar autenticat per veure aquesta informació

NIVELL DE JOC

Pádel - B-